Corantijnschool feest Kolder op het Plein 2010

Stijging in aanvragen maar teruglopende inkomsten bij Leergeld

Afgelopen weekend werd het vijfentwintig jarige bestaan van Leergeld Nederland gevierd. Al vele jaren zetten verschillende Leergeld stichtingen zich met hart en ziel in om álle kinderen mee te laten doen, zodat geen enkel kind aan de zijlijn hoeft te staan. Gezinnen die het financieel zwaar hebben, kunnen een beroep doen op een lokale Leergeld stichting. Leergeld kan dan bijvoorbeeld een fiets regelen, een laptop of de sport- of muziekcontributie betalen. Inmiddels zijn er ruim 112 stichtingen in grote en kleine gemeenten actief. Niet alleen het aantal stichtingen groeit, ook het aantal ouders of professionals die een beroep doen op Leergeld, stijgt.

Verdubbeling aantal aanvragen in sommige gemeenten

Dit merken we ook bij Leergeld West-Brabant Oost. Het afgelopen jaar zijn zowel het aantal gezinnen, als het aantal aanvragen per kind gestegen. In sommige gemeenten is zelfs het aantal gezinnen dat een beroep doet op Leergeld, bijna verdubbeld. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een toenemende aandacht voor het onderwerp, steeds meer gezinnen die het financieel niet redden ondanks betaald werk of een stijging van de kosten voor schoolgaande kinderen.

Extra inkomsten hard nodig

Stichting Leergeld West-Brabant Oost probeert deze stijging in het aantal aanvragen zo goed mogelijk op te vangen. Dit wordt gedaan door een grote groep betrokken en deskundige gezinsbezoekers, kantoormedewerkers en bestuursleden. Door teruglopende sponsor inkomsten en de gestegen uitgaven voor de kinderen is de financiële bodem in zicht. Het ziet er naar uit dat door de oplopende corona besmettingen er ook de komende periode nauwelijks acties kunnen worden georganiseerd om Leergeld te ondersteunen. Dit betekent wederom tegenvallende inkomsten van particuliere en zakelijke donateurs en gulle gevers. Om ons belangrijke werk te kunnen voortzetten in Oosterhout, Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg en Gilze-Rijen, roepen we iedereen daarom op in deze decembermaand speciaal aan ons te denken en vooral te schenken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL45RABO0139593594 t.a.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Wilt u zich voor langere tijd verbinden aan Leergeld als donateur? Neem dan een kijkje op onze website.

Namens alle kinderen: bedankt!

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.