Beleid

Op deze pagina kun je de uitgangspunten vinden waarop het beleid van Stichting Leergeld West-Brabant Oost is gebaseerd. Hier lees je meer over het beleidsplan van onze stichting, het financieel jaarverslag van 2021 en de jaarverslagen van de afgelopen jaren. 

De uitgangspunten

De uitgangspunten van Stichting West-Brabant Oost zijn te vertalen naar de volgende doelstellingen:

  • uitbannen van sociaal isolement/uitsluiting
  • fungeren als laatste vangnet, uitmondend in concrete ondersteuning
  • preventief: voorkomen van dreigend sociaal isolement
  • het motto van 2021 t/m 2024 is in vertrouwen en met ambitie “Gelijke kansen voor alle kinderen”

Stichting Leergeld voert haar doelstelling uit door financiële en materiële ondersteuning die als “maatwerk” direct ten goede komt aan de kinderen.

Doelstellingen voor het bereiken van de doelgroep

Wij willen dit hoofddoel bereiken door:

  • uitbreiding van de directe hulpverlening
  • vergroten van de bekendheid en doelstellingen bij de bevolking in de Leergeldgemeenten
  • intensivering van de samenwerking met andere organisaties en lokale overheden
  • groei en diversificatie van onze inkomsten
  • verdere professionalisering van de organisatie
  • bevordering van de synergie binnen de organisatie

Resultaten in 2022

In het jaar 2022 heeft Leergeld 1615 kinderen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar volwassenheid te kunnen groeien.

Tevens kun je hier de ANBI Verklaring en het Financieel Jaarverslag 2022 lezen.