Partners en vrienden

Leergeld kan haar belangrijke werk natuurlijk niet doen zonder steun van (lokale) partners en bedrijven. We zijn hen erg dankbaar voor de geboden ondersteuning!

Partners:

Vrienden van Leergeld

Vrienden dragen bij aan een krachtige publiek/private organisatie. Naast subsidies van lokale overheden, is het voor de stabiliteit en onafhankelijkheid van Stichting Leergeld belangrijk dat deze ook wordt ondersteund door bedrijven en particulieren.