Partners en vrienden

Leergeld kan haar belangrijke werk natuurlijk niet doen zonder steun van (lokale) partners en bedrijven. We zijn hen erg dankbaar voor de geboden ondersteuning!

Partners

Vrienden van Leergeld

Vrienden dragen bij aan een krachtige publiek-private organisatie. Naast subsidies van lokale overheden, is het voor de stabiliteit en onafhankelijkheid van Stichting Leergeld belangrijk dat deze ook wordt ondersteund door bedrijven en particulieren.