Veelgestelde vragen

Voorafgaand aan het huisbezoek heeft u via de post een kaart ontvangen met daarop aangegeven welke formulieren en andere informatie u bij de hand moet hebben voor het gesprek met de intermediair. U dient ten alle tijde een recent  bewijs van uw inkomsten door te geven als ook een bewijs van storting van de Kinderbijslag (SVB).

Door de geldende corona maatregelen gaan intermediairs tijdelijk niet op huisbezoek. Zodra dit weer kan, zullen wij dit bekend maken op de website.

Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en scholen. Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging, winkel of school. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat u de factuur zelf voorschiet en dat wij dit vervolgens aan u vergoeden. 

Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zie ook onze privacyverklaring.

Als uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, stellen sommige scholen een Chromebook verplicht voor het volgen van het onderwijs. Als u een brief thuis krijgt gestuurd van the Rent Company, kunt u die mailen naar info@leergeldwbo.nl en dan krijgt u van ons een code toegestuurd waarmee u het Chromebook kunt bestellen. 

Leergeld vindt het belangrijk dat uw kind een goede start maakt als hij/zij naar de middelbare school gaat. Een fiets hoort daarbij. U kunt een fiets aanvragen bij Leergeld in het voorjaar, voorafgaand aan het eerste jaar van de middelbare school. Uw kind krijgt dan een kwalitatief goede fiets die jaren meekan!

Nee, schoolspullen vergoeden wij niet. Vaak kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

Staat uw vraag er niet tussen?