"Gelijke kansen voor alle kinderen"

Want nu meedoen is straks meetellen!

Wie komen in aanmerking?

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een laag besteedbaar inkomen hebben. We kijken naar je persoonlijke financiële situatie. 

De kinderen moeten wonen in de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen of Oosterhout. Kinderen die daarbuiten wonen, maar schoolgaand zijn in een van de gemeenten, kunnen afhankelijk van de situatie ook in aanmerking komen. We kunnen je ook doorverwijzen naar een andere Leergeld stichting.

rhone-702757-unsplash

Wat kan er worden aangevraagd?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Leergeld vergoedt één buitenschoolse activiteit, zoals een sport of muziekles. Daarnaast vindt Leergeld dat er bepaalde basisbehoeften zijn, zoals een laptop, fiets (als het kind naar het voortgezet onderwijs gaat), of zwemles (als dit niet wordt vergoed door de gemeente). Er zijn regionale verschillen in wat er kan worden aangevraagd. 

Onderwijs

Er kan een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een grafische rekenmachine, woordenboeken of een atlas. Misschien komt jouw kind ook wel in aanmerking voor de speciale 'schoolspullenpas', die Leergeld in 2023 voor kinderen op basisschool en voortgezet onderwijs heeft ingevoerd. Als jouw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kun je een fiets aanvragen. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een gezinslaptop (vanaf groep 5) of Chromebook als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. In sommige gevallen verwijzen we je eerst naar de gemeentelijke voorzieningen. Let op: vanaf 1 augustus 2021 vergoeden wij geen ouderbijdrage meer!

Sport

Als een kind een sport beoefent, leert het verschillende vaardigheden, zoals omgaan met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten.

Cultuur

We vinden het heel belangrijk dat jouw kind zich ook op creatief vlak kan ontwikkelen. Muziekles of het leren bespelen van een instrument horen hierbij, maar ook bijvoorbeeld tekenles of de circusschool.

Welzijn

Wat is er nu leuker dan je uitleven in de natuur en allerlei vaardigheden op te doen als kind? Wij kunnen ook de contributie voor scouting vergoeden. Ook kan je bij Stichting Leergeld terecht voor een vergoeding van zwemles vanaf vijf jaar. In sommige gevallen verwijzen we je eerst door naar de gemeentelijke voorzieningen.

Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder jaar opnieuw moet er een aanvraag worden ingediend en wordt er gevraagd naar jouw actuele financiële situatie. 

Hoe dien je een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kun je, als ouder of verzorger, via het aanvraagformulier op onze website contact opnemen met Stichting Leergeld West-Brabant Oost.