"Gelijke kansen voor alle kinderen"

Want nu meedoen is straks meetellen!

Wie komen in aanmerking?

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een laag besteedbaar inkomen hebben. We kijken naar uw persoonlijke financiële situatie. 

De kinderen moeten wonen in de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen of Oosterhout. Kinderen die daarbuiten wonen maar schoolgaand zijn in een van de gemeenten kunnen afhankelijk van de situatie ook in aanmerking komen. We kunnen u ook doorverwijzen naar een andere Leergeld stichting.

rhone-702757-unsplash

Wat kan er worden aangevraagd?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Leergeld vergoedt één buitenschoolse activiteit, zoals een sport of muziekles. Daarnaast vindt Leergeld dat er bepaalde basisbehoeften zijn, zoals een laptop, fiets (als het kind naar het voortgezet onderwijs gaat), een schoolreisje of zwemles (indien dit niet wordt vergoed door de gemeente). 

Onderwijs

Er kan een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of buitenlandse schoolreis. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u een fiets aanvragen. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een gezinslaptop (vanaf groep 5) of Chromebook als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. In sommige gevallen verwijzen we u eerst naar de gemeentelijke voorzieningen.

Sport

Als een kind een sport beoefent, leert zij verschillende vaardigheden, zoals omgaan met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Ook kunt u bij Stichting Leergeld terecht voor een vergoeding van zwemles vanaf vijf jaar. In sommige gevallen verwijzen we u eerst door naar de gemeentelijke voorzieningen.

Cultuur

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich ook op creatief vlak kan ontwikkelen. Muziekles of het leren bespelen van een instrument horen hierbij, maar ook bijvoorbeeld tekenles of de circusschool.

Welzijn

Wat is er nu leuker dan je uitleven in de natuur en allerlei vaardigheden op te doen als kind? Wij kunnen ook de contributie voor scouting vergoeden.

Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder schooljaar opnieuw moet er een aanvraag worden ingediend en wordt er gevraagd naar uw actuele financiële situatie. 

Hoe dient u een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, via het aanvraagformulier op onze website contact opnemen met Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Veelgestelde vragen

Voorafgaand aan het huisbezoek heeft u via de post een kaart ontvangen met daarop aangegeven welke formulieren en andere informatie u bij de hand moet hebben voor het gesprek met de intermediair. U dient ten alle tijde een recent  bewijs van uw inkomsten door te geven als ook een bewijs van storting van de Kinderbijslag (SVB).

Door de geldende corona maatregelen gaan intermediairs tijdelijk niet op huisbezoek. Zodra dit weer kan, zullen wij dit bekend maken op de website.

Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en scholen. Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging, winkel of school. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat u de factuur zelf voorschiet en dat wij dit vervolgens aan u vergoeden. 

Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zie ook onze privacyverklaring.

Als uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs gaat, stellen sommige scholen een Chromebook verplicht voor het volgen van het onderwijs. Als u een brief thuis krijgt gestuurd van the Rent Company, kunt u die mailen naar info@leergeldwbo.nl en dan krijgt u van ons een code toegestuurd waarmee u het Chromebook kunt bestellen. 

Leergeld vindt het belangrijk dat uw kind een goede start maakt als hij/zij naar de middelbare school gaat. Een fiets hoort daarbij. U kunt een fiets aanvragen bij Leergeld in het voorjaar, voorafgaand aan het eerste jaar van de middelbare school. Uw kind krijgt dan een kwalitatief goede fiets die jaren meekan!

Nee, schoolspullen vergoeden wij niet. Vaak kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

Staat uw vraag er niet tussen?