Wat is Leergeld?

Stichting Leergeld is een particuliere organisatie bestaande uit 2,25 FTE aan beroepskrachten, een onbezoldigd bestuur en circa dertig vrijwilligers. De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De naam Leergeld is bewust gekozen. Enerzijds omdat binnen- en buitenschoolse activiteiten voor kinderen geld kosten, anderzijds omdat de samenleving op termijn duur ‘leergeld’ betaalt als zij niet investeert in kinderen. Volwassenen die als kind niet alle kansen hebben gekregen omdat er thuis financiële krapte heerste, hebben ook minder kansen in hun volwassen leven.

Voor wie is Leergeld bedoeld?

Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Woon je in de gemeente Altena, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen of Oosterhout, dan kan Leergeld hulp bieden.

Wat doet Leergeld?

Leergeld helpt – als laatste vangnet – kinderen, zodat ze kunnen meedoen. Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen meedoen door de kosten (of een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de leverancier van spullen. En nog iets: Ouders hoeven niet naar Leergeld te komen om een aanvraag te doen, maar een vrijwilliger van Leergeld bezoekt de ouders/verzorgers thuis of neemt telefonisch contact op.

Staat jouw vraag er niet tussen?