Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland 113 lokale Leergeldstichtingen actief. Zij werken met een grote betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De stichtingen werken met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeldformule en zijn allen gelijk georganiseerd. Ieder afzonderlijk bestuur leidt de eigen Leergeldstichting en zorgt voor fondsenwerving en PR. 

De algemeen coördinator heeft de dagelijkse leiding.

De lokale Leergeldstichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland is in Den Bosch gevestigd en voert vanuit het landelijk bureau twee taken uit: het vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal niveau en het ondersteunen van de lokale stichtingen in het land

 

Uitvoering & Ondersteuning

Uitvoering

De taken van de uitvoeringsorganisatie zijn: het ontvangen van de aanvragen voor ondersteuning aan de kinderen, beoordelen en afwikkelen van deze aanvragen.
Het werk is verdeeld over een aantal functies: de algemeen coördinator, de intermediair, de teamleider/klantcontactmedewerker en de regiocoördinator.

  • De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op kantoor en wordt hierbij ondersteund door de teamleiders.
  • De teamleider/klantcontactmedewerker verwerkt de aanvragen, zorgt voor de uitvoering en stuurt de intermediairs aan.
  • De intermediair bezoekt de gezinnen, die een aanvraag hebben ingestuurd. Hij/zij ondersteunt bij het opstellen van de aanvragen.
  • De regiocoördinator onderhoudt contacten met verenigingen, clubs, scholen, instellingen en gemeenten