"met volle kracht vooruit"

Want nu meedoen is straks meetellen!

Wie komen in aanmerking?

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De kinderen moeten wonen in de gemeenten Altena, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-Rijen of Oosterhout. Kinderen die daarbuiten wonen maar schoolgaand zijn in een van de gemeenten kunnen afhankelijk van de situatie ook in aanmerking komen.

rhone-702757-unsplash

Wat kan er aangevraagd worden?

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn.  

Onderwijs

Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht al helpen vanaf groep 8. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een tweedehands computer per gezin (leeftijd kind vanaf 8 jaar).

Sport

Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Wij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf 5 jaar eveneens tot de mogelijkheden.

Cultuur

Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

Welzijn

Denk aan lidmaatschap van de scouting.

Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed. (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder jaar opnieuw moeten aanvragen worden ingediend en die worden beoordeeld naar de actuele situatie.

Hoe dient u een aanvraag in?

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, via het aanvraagformulier op onze website contact opnemen met Stichting Leergeld West-Brabant Oost.
U ontvangt van ons een kaart met daarop uw gezinsnummer en welke formulieren en andere informatie van belang is voor het beoordelen van uw verzoek. Deze informatie is noodzakelijk voor het gesprek met de intermediair en het in behandeling nemen van uw aanvraag.
Een Leergeld intermediair belt u voor een afspraak voor het huisbezoek. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij weten hoe uw inkomen is samengesteld n.a.v. de kaart die vooraf aan u is toegestuurd, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat verder om practische informatie als welke activiteit, welke school, club of instelling, vanaf wanneer en voor hoelang?
Men bekijkt eerst of er binnen uw gemeente mogelijk voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijzen wij u door naar de betreffende instantie.
De algemeen coördinator en/of bestuur beslist uiteindelijk of er een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen twee weken, nadat de intermediair bij u op huisbezoek is geweest, een helder antwoord te geven. Dit is echter alleen mogelijk indien u ons tijdig van alle gegevens voorziet die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.

Veelgestelde vragen

Voorafgaand aan het huisbezoek heeft u via de post een kaart ontvangen met daarop aangegeven welke formulieren en andere informatie u bij de hand moet hebben voor het gesprek met de intermediair.

Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging, winkel of school. In voorkomend geval kan het zijn dat u de nota eerst zelf betaalt en na ontvangst van de betreffende nota wij het bedrag aan u terugbetalen.
Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.
Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. In overleg is het ook mogelijk zelf b.v. de contributie te betalen, waarna deze na overleg van betalingsbewijzen wordt terugbetaald aan u.
Wij vergoeden alleen tweedehands desk top computer, geen laptop.
Zwemles vergoeden wij pas vanaf 5 jaar.

Staat uw vraag er niet tussen?