Foto Schoolspullen 06

Vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus écht vrijwillig

Kansengelijkheid in de samenleving en in het onderwijs; de meeste mensen vinden dit belangrijk. De financiële situatie thuis moet niet leidend zijn voor de kansen die kinderen krijgen. Stichting Leergeld maakt zich hier iedere dag hard voor. Via Leergeld kunnen kinderen sporten bij een club, hun zwemdiploma halen, een fiets ontvangen of een laptop krijgen die wordt vereist op school. Alles wat nodig is zodat het kind op een prettige manier kan opgroeien. Dit is geen luxe. Investeren in kinderen zorgt ervoor dat zij als volwassene succesvoller zijn en meer verdienen dan wanneer zij geen steun hebben gehad tijdens hun jeugd.

Op school wordt deze kansenongelijkheid soms pijnlijk zichtbaar. Met name in het voortgezet onderwijs kunnen bijkomende kosten behoorlijk oplopen. Voorbeelden hiervan zijn de aanschaf van een grafische rekenmachine, kosten voor tweetalig onderwijs, excursies, (buitenlandse) schoolreizen, verplichte gymkleding en de aanschaf van een laptop. Ouders met weinig geld weten vaak niet hoe ze dit moeten bolwerken met als gevolg dat een leerling bijvoorbeeld zonder laptop in de klas zit. Leergeld kan helpen door een deel van de kosten voor haar rekening te nemen, maar kan niet alle kosten dragen.

We zijn dan ook verheugd met de wetswijziging die per 1 augustus is ingegaan. In deze wet wordt het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage nog eens extra onderstreept. Kinderen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, mogen niet worden uitgesloten van de activiteiten die de school organiseert. Het kan hier gaan om een (buitenlandse) schoolreis, excursie, ouderbijdrage of een bijdrage voor tweetalig onderwijs. Het niet betalen mag niet leiden tot uitsluiting van het kind. Door de wetswijziging zal Leergeld deze kosten ook niet langer vergoeden. We vertrouwen erop dat scholen hiervoor een passende oplossing zoeken. Want nu meedoen is straks meetellen!

Vind jij gelijke kansen voor ieder kind ook zo belangrijk? Ga dan naar de site: https://www.oosterhoutvoorelkaar.nl/hulpvragen/218159 en bekijk hoe jij als vrijwilliger je steentje kunt bijdragen! Voor meer informatie, bezoek onze website www.leergeldwbo.nl.

Voor meer informatie, zie de brochure van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.