Foto Fiets 08

Gedeeltelijke lockdown vraagt creativiteit van medewerkers Leergeld

‘Ik ben er nu wel klaar mee’, is een uitspraak die steeds vaker klinkt. Burgers zijn klaar met de beperkende maatregelen zoals geen fysiek contact met vrienden of familie, het afstand houden of het dragen van mondkapjes. Voor de zomervakantie was het Corona virus zo goed als verdwenen in Nederland, maar inmiddels is het weer in alle hevigheid opgelaaid. Opnieuw zijn er beperkende maatregelen van kracht die hard ingrijpen in de persoonlijke levens van mensen.

Intakes vinden telefonisch plaats

Bij Stichting Leergeld staan we voor een uitdaging: enerzijds doen steeds meer gezinnen die in financiële nood verkeren, een beroep op onze stichting. Anderzijds vindt onze dienstverlening veelal op afstand plaats. Dat vraagt om creativiteit van iedereen die bij Stichting Leergeld betrokken is. Vergaderingen vinden plaats via Zoom of Microsoft Teams, cursussen voor nieuwe vrijwilligers worden online gegeven en intake gesprekken met gezinnen vinden vooral telefonisch plaats. Ook worden sommige gezinnen waarbij de taal een struikelblok kan zijn, geholpen als zij Arabisch of Turks spreken. Documenten worden per WhatsApp verstuurd als het lastig blijkt om deze te mailen.

Vrijwilligers Leergeld gemotiveerd om gezinnen te helpen

Stichting Leergeld kenmerkt zich door persoonlijk contact; een intermediair gaat op huisbezoek en bespreekt de aanvragen met de leden van het gezin. Tijdens het gesprek wordt een vertrouwensband opgebouwd en kan de intermediair goed inspelen op de behoeftes die leven binnen het gezin. Er wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben, zoals het betalen van de sportcontributie en het schoolreisje, maar er wordt ook verwezen naar voorzieningen bij de gemeente die misschien nog onbekend zijn. Dit moet nu allemaal op afstand, maar de motivatie onder vrijwilligers om ook op deze manier gezinnen te helpen, is groot. . Iedere intermediair van Leergeld heeft een laptop en telefoon gekregen om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Juist in deze tijd willen we het verschil maken voor ouders die elke dag stress ervaren omdat ze niet kunnen voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen.

Ervaar jij die stress ook en wil je meer weten wat Stichting Leergeld voor jouw kind(eren) kan betekenen? Ga dan nu naar onze website www.leergeldwbo.nl en bekijk de mogelijkheden. Tijdens de herfstvakantie van 17 t/m 25 oktober zijn wij gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.