Foto Schoolspullen 08

Kinderarmoede blijft hardnekkig

Sociaal jaarverslag 2019 Leergeld WBO

Nog steeds leeft in Nederland 1 op de 12 kinderen in armoede. Ouders hebben bijvoorbeeld te weinig geld om eten, drinken of kleding te kopen. Het kan ook zijn dat kinderen geen lid kunnen worden van een sportclub, niet mee op schoolreisje of er geen geld is om een verjaardag te vieren. Vaak hebben ouders met geldproblemen last van stress wat er ook voor kan zorgen dat een kind zich niet lekker voelt. Armoede kan allerlei redenen hebben; omdat ouders (tijdelijk) geen werk hebben of ze werken wel maar verdienen niet genoeg. Dit alles heeft invloed op hoe kinderen zich voelen waarbij ze zich soms schamen,zich zorgen maken om hun ouders of bang zijn voor de toekomst.

Vanuit het landelijke Meerjarenplan van Leergeld met de titel: Vertrouwen en Ambitie – heeft Leergeld West-Brabant Oost zich in 2019 gericht op een verdere uitbreiding van de directe ondersteuning aan kinderen in 6 gemeenten in de regio met ruim 220.000 inwoners.

Een wezenlijk onderdeel van de manier van werken van Leergeld is de Leergeldformule die bestaat uit een huisbezoek aan het gezin, het inventariseren van de hulpvraag, bemiddelen bij de mogelijkheden van bestaande voorzieningen en het uiteindelijk bieden van aanvullende hulp. (bv. giften in natura of vergoeding van kosten aan bijvoorbeeld clubs en scholen). Essentieel onderdeel hierbij is de goede nazorg door contact te houden met het betreffende gezin.

Het afgelopen jaar viel het op dat naast de verschillende organisaties die zich met kinderarmoede bezighouden nu ook de gemeenten zelf het onderwerp “Armoede” op de agenda hebben gezet. Met diverse Beleids- en uitvoeringsplanen zetten we er samen de schouders onder en richten we ons op die ouders waar we al geruime tijd achter de voordeur proberen te komen. Onder het motto; “Omdat je kind niets hoeft te missen” zijn we in enkele gemeenten met deze doelgroep aan de slag gegaan.

Gevolgen van de Coronacrisis voor kinderen!

Op de achtergrond van de pandemie dreigt een andere crisis nu steeds meer ouders in de financiële problemen verstrikt raken. Door die crisis zal deze groep alleen maar groeien. Zo verwacht DNB dat ruim 400.000 mensen in het komende jaar hun baan verliezen. Bovendien is het aantal WW-aanvragen sinds de lockdown fors gestegen.

Ook in onze regio zullen gezinnen door de gevolgen van COVID-19 worden geraakt. Reden om ons voor te bereiden op een toenemend aantal hulpvragen voor kinderen die we verwachten. Als gevolg van de effecten van de Coronacrisis zijn wij begonnen om onze organisatie en werkwijze met alternatieve en ondersteunende middelen hierop aan te passen.

We zien dat hulpvragen juist door de Coronacrisis wél beter bespreekbaar worden. (iedereen kan worden geraakt). Daarom grijpen we dit moment aan om ouders op het hart drukken dat zij er niet alleen voor staan én gewoon een aanvraag bij ons kunnen indienen.

Zodat alle kinderen, óók in deze tijd, naar de sport- of muziekclub kunnen gaan, schoolspullen kunnen kopen, een uitje hebben en gewoon hun verjaardag kunnen vieren.

Jaarverslag 2019

 

Deel dit bericht

Reacties zijn gesloten.