Uitvoering & Ondersteuning

Uitvoering

De taken van de uitvoeringsorganisatie zijn: het ontvangen van de aanvragen voor ondersteuning aan de kinderen, beoordelen en afwikkelen van deze aanvragen.
Het werk is verdeeld over vier functies: de algemeen coördinator, de regiocoördinator, de intermediair en de administratie.

  • De algemeen coördinator stuurt de werkzaamheden aan in zijn/haar werkgebied en beslist binnen de richtlijnen over de aanvragen.
  • De regiocoördinator onderhoudt contacten met verenigingen, clubs, scholen, instellingen en gemeentes. 
  • De intermediair bezoekt de gezinnen, die een aanvraag hebben ingestuurd. Hij/zij ondersteunt bij het opstellen van de aanvragen. 
  • De administratie verwerkt de aanvragen en zorgt voor de uitvoering. 

Ondersteuning PR/Fondsenwerving, ICT, Internet, (financiële) administratie

Er is een aparte groep vrijwilligers die actief is op het gebied van (financiële) administratieve en secretariële taken, PR, ICT en website.