Beleid

De uitgangspunten

De uitgangspunten van Stichting West-Brabant Oost zijn te vertalen naar de volgende doelstellingen:

  • uitbannen van sociaal isolement/uitsluiting
  • fungeren als laatste vangnet, uitmondend in concrete ondersteuning
  • preventief: voorkomen van dreigend sociaal isolement
  • Het motto van 2017 t/m 2020 is In vertrouwen en met ambitie “Met volle kracht vooruit!

Stichting Leergeld  voert haar doelstelling uit door financiële en materiële ondersteuning die als “maatwerk” direct ten goede komt aan de kinderen.

Doelstellingen voor het bereik van de doelgroep

Wij willen dit hoofddoel bereiken door:

  • Uitbreiding van de directe hulpverlening
  • Vergroten van de bekendheid en doelstellingen bij de bevolking in de Leergeldgemeenten
  • Intensivering van de samenwerking met andere organisaties en lokale overheden
  • Groei en diversificatie van onze inkomsten
  • Verdere professionalisering van de organisatie
  • Bevordering van de synergie binnen de organisatie

Resultaten: het aantal gezinnen, dat in 2015 geholpen werd

In het jaar 2015 heeft Leergeld zo'n 593 gezinnen blij kunnen maken met financiële steun voor diverse activiteiten, voorzieningen en hulpmiddelen die voor schoolgaande kinderen absoluut onmisbaar zijn om in balans naar volwassenheid te kunnen groeien. 

BELEIDSPLAN_STICHTING_LEERGELD_OOSTERHOUT_2017-2020