Organisatie

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie, die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen.

Inmiddels zijn voor de hulpverlening in Nederland  93 lokale Leergeld stichtingen actief, en 14 in oprichting. Zij werken met een grote betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. De stichtingen werken met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeld formule en zijn allen gelijk georganiseerd. Ieder afzondelijk bestuur leidt de eigen Leergeld stichting en zorgt voor fondsenwerving en PR. De algemeen coördinator heeft de dagelijkse leiding. 

De lokale Leergeld stichtingen zijn verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (Leergeld Nederland). Leergeld Nederland is in Tilburg gevestigd en voert vanuit het landelijk bureau twee taken uit: het vertegenwoordigen van Leergeld op nationaal niveau en het ondersteunen van de lokale stichtingen in het land.