Santarun

OBS de Pionier uit Oosterhout

Deze maand hebben de kinderen van basisschool De Pionier met grote enthousiasme de Santarun gelopen voor het goede doel.

Zij hebben besloten om de sponsorgelden te doneren aan Stichting Leergeld West Brabant Oost.

Onze dank gaat uit naar alle leerlingen van OBS De Pionier voor de opgehaalde sponsorgelden!