Aanvragen via Kindpakket.nl

De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn gestart met een pilot.

Ouders uit deze gemeente kunnen een aanvraag bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost indienen via Kindpakket.nl.

Zij kunnen kindgerelateerde zaken aanvragen in vier categorieën: onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

De aanvraag wordt gedaan via de website van Stichting Leergeld. De ouders kiezen de gemeente waarin zij wonen en komen in het juiste formulier.

De gemeenten gaan hun inwoners hierover informeren en aandacht besteden aan de gevolgen van armoede voor kinderen. Zij willen dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die voor hun leeftijd, ontwikkeling en zelfvertrouwen zo van belang zijn. Zij erkennen dat nu meedoen straks meetellen betekent.

Voor ouders uit de andere gemeenten verandert er niets. Zij kunnen hun aanvraag via het aanvraagformulier van Stichting Leergeld indienen.