Wat kan aangevraagd worden

Ouders of verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:

 

  • Onderwijs : Er kan een aanvraag ingediend worden voor bijvoorbeeld gedeelte van de ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs met de fiets naar school moet, kunnen wij u wellicht al helpen vanaf groep 8. Ook zijn er mogelijkheden voor de aanschaf van een tweedehands computer per gezin (leeftijd kind vanaf 8 jaar).

  • Sport : Via sport kan een kind leren omgaan niet alleen met andere kinderen maar eveneens met winnen en verliezen. We bieden hulp met het betalen van de contributie van een club en bij de aanschaf van kleding of spullen die nodig zijn om te sporten. Wij vinden zwemles van groot belang voor een kind, dus dit behoort voor kinderen vanaf v.a. 4 jaar (sommige zwemscholen starten pas vanaf 5 jaar) eveneens tot de mogelijkheden.

  • Cultuur : Hierbij kunt u denken aan muziekles of dans, maar zelfs creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken komen aan bod.

  • Welzijn : Denk aan lidmaatschap van de scouting. 

 

Contributie voor sport, cultuur en welzijn wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Uitsluitend kosten van een lopend seizoen worden vergoed. (oude nota’s komen niet in aanmerking voor vergoeding). Ieder jaar opnieuw moeten aanvragen worden ingediend en die worden beoordeeld naar de actuele situatie.