Veel gestelde vragen

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als die langskomt?

Voorafgaand aan het huisbezoek heeft u via de post een kaart ontvangen met daarop aangegeven welke formulieren en andere informatie u bij de hand moet hebben voor het gesprek met de intermediair.

Krijg ik geld van Leergeld?

Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, winkels en school. Leergeld betaalt rechtstreeks aan de vereniging, winkel of school. In voorkomend geval kan het zijn dat u de nota eerst zelf betaalt en na ontvangst van de betreffende nota wij het bedrag aan u terugbetalen.

Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?

Leergeld vindt van niet. Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die steeds niet mee kunnen doen, raken geïsoleerd. Dat wil Leergeld voorkomen. Een spelcomputer of een tv op de slaapkamer, dat vindt Leergeld luxe. Dat krijgen kinderen dus ook niet van Leergeld.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?

Leergeld begrijpt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. In overleg is het ook mogelijk zelf b.v. de contributie te betalen, waarna deze na overleg van betalingsbewijzen wordt terugbetaald aan u.

Kan ik voor mijn dochter die volgend jaar gaat studeren een laptop krijgen?

Wij vergoeden alleen tweedehands desk top computer, geen laptop.

Mag mijn zoontje van 4 jaar op zwemles?

Zwemles vergoeden wij pas vanaf 5 jaar.

Ik heb sportkleding gekregen voor mijn kinderen, kunnen ze ook een sporttas krijgen?

Sporttassen vergoeden wij niet.

Wie moet de aanvraag bij Leergeld doen, mijn ex-man of ik?

Diegene die de kinderbijslag ontvangt kan de intake aanvragen.

Mijn kinderen blijven twee keer per week over, vergoeden jullie dat ook?

Dit is mogelijk wanneer de aanvrager werkt of bijvoorbeeld een inburgeringscursus op die dagen volgt.

Kan ik niet zelf een fiets ergens aanschaffen en dat ik dan geld van jullie terugkrijg?

Nee, wij hebben een regeling getroffen met meerdere fietsenwinkels, waar een tweedehands fiets kan worden aangeschaft.

Mijn kind mag via jullie sporten. Mag het ook naar een sportkamp?

Sportkampen worden mogelijk vergoed, maar hierover is altijd eerst overleg.

Onze kinderen hebben dit schooljaar niets aan sport gedaan via Leergeld. Kunnen ze dan in de zomervakantie een zwemabonnement vergoed krijgen?

Dit kan dan worden aangevraagd.

Mijn kind heeft  heeft remedial teaching nodig, wordt dit vergoed?

Een beperkte periode behoort tot de mogelijkheden.

Helpen jullie middelbare scholieren met de schoolnota’s?

Er kan mogelijk worden bijgedragen aan de schoolnota’s, hierover is altijd eerst overleg.

Mijn kind heeft de middelbare school afgerond en gaat beginnen aan een vervolgopleiding, vergoeden jullie kosten?

In eerste instantie wordt doorverwezen naar voorliggende voorzieningen. Mocht er dan nog een tekort optreden, dan kan stichting Leergeld “misschien” hulp bieden. Let op: tot de 18de verjaardag.

Mijn kind moet gaan reizen met de bus naar school, vergoeden jullie dit?

Nee, dit kunnen wij niet doen.