Hoe dient u een aanvraag in

Om een aanvraag in te dienen, kunt u, als ouder of verzorger, via het aanvraagformulier op onze website contact opnemen met Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

Voor de Gemeente Altena dient u altijd een aanvraag in te dienen via Kindpakket.nl. 

Verder proces van de aanvraag :

  • Voorbereiding huisbezoek : U ontvangt van ons een kaart met daarop uw gezinsnummer en welke formulieren en andere informatie van belang is voor het beoordelen van uw verzoek. Deze informatie is noodzakelijk voor het gesprek met de intermediair en het in behandeling nemen van uw aanvraag. 

  • Huisbezoek : Een Leergeld intermediair belt u voor een afspraak voor het huisbezoek. Hij/zij neemt uw aanvraag volledig met u door. Zo wil hij/zij weten hoe uw inkomen is samengesteld n.a.v. de kaart die vooraf aan u is toegestuurd, voor wie u een aanvraag doet en wat u precies aanvraagt. Het gaat verder om practische informatie als welke activiteit, welke school, club of instelling, vanaf wanneer en voor hoelang? 

  • Inventarisatie mogelijke voorzieningen : Men bekijkt eerst of er binnen uw gemeente mogelijk voorzieningen bestaan (via de gemeente of een andere instantie of organisatie) waarmee u geholpen zou kunnen worden. Indien dit zo is, verwijzen wij u door naar de betreffende instantie.  
  • Beslissing : De algemeen coördinator en/of bestuur beslist uiteindelijk of er een aanvraag wordt toegekend. We streven ernaar om u binnen twee weken, nadat de intermediair bij u op huisbezoek is geweest, een helder antwoord te geven. Dit is echter alleen mogelijk indien u ons tijdig van alle gegevens voorziet die nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag.